Kontakta oss

En av våra HR experter svarar dig

 class=

Vi ringer tillbaka inom en timme (mellan kl. 9 och 19).

För att bättre förstå dina behov och svara på dina frågor.

Vi ordnar en demonstration.

För att presentera Javelo och funktionerna som kommer att hjälpa er.

Vi hjälper dig i varje etapp.

För att komma igång, utbilda användare och på daglig basis.

Mer än 350 företag ger oss deras förtroende

Du bekräftar att du har läst vår Integritetspolicy. I kraft av den demobegäran som gjorts är uppgifterna om dig föremål för behandling som Teamrise SAS ansvarar för. De kommer att användas för att kontakta dig och för att ge dig den information eller de svar som efterfrågas. De kommer att bevaras i 3 år efter den senaste sändningen av en kommersiell kommunikation. Dina uppgifter är avsedda för Teamrise SAS kommersiella avdelning. I enlighet med tillämpliga bestämmelser om skydd av personuppgifter har du rätt till tillgång, rättelse, invändning, begränsning av behandling, portabilitet att begära överföring av dina uppgifter när det är möjligt och att ”radera”. Du kan ge instruktioner om ödet för dina uppgifter efter din död.

Dessa rättigheter kan utövas på följande adress: [email protected]

FoS

Javelo svarar på dina frågor

Javelo hjälper dig att digitalisera utvärderingsprocesser som ofta är manuella eller på papper. Plattformen som är lätt att använda, hjälper dig spara tid och få mer tillförlitlig statistik för att övervaka dina teams prestanda.

Vi förklarar hur vi gör ditt liv enklare i våra svar på de vanligaste frågorna:

I vilka typer av processer kan Javelo hjälpa mig?

Javelo stödjer dig i dina olika utvärderingsritualer genom att erbjuda dig en plattform som låter dig digitalisera dina årliga medarbetarsamtal, professionella intervjuer, 6-årssamtal, kompetensbedömning och skapande av ditt kompetensförråd, hantering av utbildningsförfrågningar ... Javelo stödjer dig också att skapa mer kontinuerlig prestationsövervakning genom att lägga till mer regelbundna diskussionstillfällen och innovativa utvärderingsmetoder som 360° feedback, kontinuerlig feedback, positiv ego-boost-feedback eller enkäter.

Hur fungerar Javelos affärsmodell?

Javelo är en SaaS-mjukvara som är tillgänglig direkt från din webbläsare. Javelo fungerar med ett årsabonnemang som ger dig tillgång till olika moduler. Prenumerationen inkluderar även stöd från projektledare för att på bästa sätt hjälpa dig att konfigurera plattformen och hantera dina utvärderingskampanjer.

Hur lång tid tar det i snitt att göra plattformen funktionsduglig?

Javelo kan implementeras på bara några veckor och kommer mycket enkelt att integrera all din personalinformation. Våra team stödjer dig under hela projektet.

Är det möjligt att koppla samman Javelo med tredjepartsapplikationer?

Javelo kan enkelt integreras med dina HR-verktyg (t.ex.: Lucca, BambooHR…) via API-anslutningar.

Hur kan Javelo stötta mig i att sätta upp mina första intervjukampanjer?

Så fort samarbetet inletts tilldelas ditt företag en projektledare. Hen kommer att hjälpa dig att säkerställa korrekt konfiguration av plattformen och kommer även att ha en rådgivande roll. Hen kan alltså följa med dig i revideringen av dina intervjuramar. Javelo erbjuder ett bibliotek med frågor och mycket omfattande exempelramar.

Kan jag konfigurera SSO (Single Sign-On)? Med Google eller Outlook?

Javelo kan synkroniseras med ditt företagskonto och lösenord så att du inte behöver ange dem varje gång du loggar in. Vi arbetar för närvarande med följande gränssnitt: Google, OKTA, Azure Active Directory (AD/ADFS).

På vilka språk är plattformen tillgänglig?

Plattformen är tillgänglig på franska, tyska, engelska, spanska, italienska och holländska.