Varför Javelo?

Erbjudand dina team
det bästa intervjuverktyget

HR, medarbetare och chefer förtjänar det bästa

HR-intervjuer och chefsritualer måste tjäna prestation och engagemang…
men verkligheten är långt ifrån förväntningarna!

Operativ personal frigör sig alltmer från dessa ritualer som ses som jobbiga och vars effekter de inte märker av:

Verkligheten

En tidskrävande formalitet utan upplevt värde

Baserat på rigida generella HR-verktyg

Inte motiverande eftersom de inte följs av konkreta handlingar

Förväntningarna på dina team

Ett ögonblick av privilegierat, konstruktivt och välvilligt samtal

Via ett enkelt verktyg som följer utvecklingen av din HR-praxis

Tillhandahåller användbar data för att bygga dina HR-policyer

Hjälper HR att förvandla förväntningar till verklighet

Med Javelo ville vi bygga det bästa intervjuverktyget så att dina utvärderingsritualer äntligen fyller sin roll. En enkel och kraftfull plattform, designad för att optimera HR-insatser och engagera medarbetare.

=

Ett brett urval av frågor

=

Frågor om målen

=

Frågor om kompetens

=

Frågor om utbildning

=

Feedback 360°

=

Enkäter

=

Feedback i realtid

=

Automatiska kampanjer

JÄMFÖRELSE

Det bästa alternativet till HRIS

Ett intuitivt och lättanvänt intervjuverktyg för att kompensera svagheterna av stela och otympliga HRIS.

Klassikt HRIS

Filosofi

Verktyg designat för chefer och medarbetare, för HR-ändamål

Verktyg designat för HR-administration

Budget

kr

kr kr kr

Implementeringstid

Några veckor

Flera månader

Simplicité d’usage

N
M

Kärnverksamhet

Flexibel lösning som anpassar sig efter din företagskultur och mognadsnivå

Allmän aktör

Flexibel lösning som anpassar sig efter din företagskultur och mognadsnivå

N
M

Expertis inom resultatstyrning

N
M

Kontinuerlig feedback

N
M

”Vi ville samkonstruera med cheferna för att inte göra om ett verktyg för enbart HR och som verkligen används. Det faktum att Javelo är enkelt och skalbart mötte dessa utmaningar och gjorde att vi kunde projicera oss själva i mer avancerad användning som 360-feedback. Det var också viktigt för oss att verktyget kan användas med vårt HRIS. Javelos uppföljning och tillgänglighet är också ett stort plus.”

Marie Plazenet

HR-chef, AssurOne

Photo de Marie Plazenet qui témoigne et donne son avis client sur Javelo

FoS

Javelo svarar på dina frågor

Javelo hjälper dig att digitalisera utvärderingsprocesser som ofta är manuella eller på papper. Plattformen som är lätt att använda, hjälper dig spara tid och få mer tillförlitlig statistik för att övervaka dina teams prestanda.

Vi förklarar hur vi gör ditt liv enklare i våra svar på de vanligaste frågorna:

I vilka typer av processer kan Javelo hjälpa mig?

Javelo stödjer dig i dina olika utvärderingsritualer genom att erbjuda dig en plattform som låter dig digitalisera dina årliga medarbetarsamtal, professionella intervjuer, 6-årssamtal, kompetensbedömning och skapande av ditt kompetensförråd, hantering av utbildningsförfrågningar ... Javelo stödjer dig också att skapa mer kontinuerlig prestationsövervakning genom att lägga till mer regelbundna diskussionstillfällen och innovativa utvärderingsmetoder som 360° feedback, kontinuerlig feedback, positiv ego-boost-feedback eller enkäter.

Hur fungerar Javelos affärsmodell?

Javelo är en SaaS-mjukvara som är tillgänglig direkt från din webbläsare. Javelo fungerar med ett årsabonnemang som ger dig tillgång till olika moduler. Prenumerationen inkluderar även stöd från projektledare för att på bästa sätt hjälpa dig att konfigurera plattformen och hantera dina utvärderingskampanjer.

Hur lång tid tar det i snitt att göra plattformen funktionsduglig?

Javelo kan implementeras på bara några veckor och kommer mycket enkelt att integrera all din personalinformation. Våra team stödjer dig under hela projektet.

Är det möjligt att koppla samman Javelo med tredjepartsapplikationer?

Javelo kan enkelt integreras med dina HR-verktyg (t.ex.: Lucca, BambooHR…) via API-anslutningar.

Hur kan Javelo stötta mig i att sätta upp mina första intervjukampanjer?

Så fort samarbetet inletts tilldelas ditt företag en projektledare. Hen kommer att hjälpa dig att säkerställa korrekt konfiguration av plattformen och kommer även att ha en rådgivande roll. Hen kan alltså följa med dig i revideringen av dina intervjuramar. Javelo erbjuder ett bibliotek med frågor och mycket omfattande exempelramar.

Kan jag konfigurera SSO (Single Sign-On)? Med Google eller Outlook?

Javelo kan synkroniseras med ditt företagskonto och lösenord så att du inte behöver ange dem varje gång du loggar in. Vi arbetar för närvarande med följande gränssnitt: Google, OKTA, Azure Active Directory (AD/ADFS).

På vilka språk är plattformen tillgänglig?

Plattformen är tillgänglig på franska, tyska, engelska, spanska, italienska och holländska.

LITA PÅ DIG SJÄLV

Ta dig tid att upptäcka Javelo

Vad väntar du på för att ta kontakt med oss?

En av våra medarbetare kommer att ringa upp dig inom en timme!
(mellan kl 9 och 19)

Skriv till oss på [email protected]

Vi bjuder på kaffet:
26 Rue Henry Monnier, 75009 Paris