Feedback 360°

Etablera en feedbackkultur för att anpassa er till nya arbetsorganisationer

Dina team arbetar mer och mer i projekt, efterfrågar allt mer realtidsfeedback … Anpassa dina utvärderingsmetoder tack vare 360° feedbackmodulen.

Mer än 350 företag ger oss deras förtroende

Ett enkelt och intuitivt verktyg

Utvärdera dina medarbetare på ett nytt sätt

Involvera dina team i utbytet

Förbättra engagemanget

Identifiera utvecklingsområden

SAMARBETE

Konfigurera en kollektiv utvärdering

Definiera ramarna för 360°-feedback och anpassa innehållet i bedömningen.

SNABBT

Starta 360°-utvärderingen med 3 klick

Definiera enkelt de utvärderade och deras utvärderare. De kommer att informeras om det förfarande som ska följas.

ENGAGERANDE

Involvera varje anställd i utvärderingsprocessen

Dina medarbetare får enkel tillgång till sina utvärderingar och kan svara på enkäter med bara några klick.

DYNAMISKT

Hantera dina utvärderingscykler och påminn de anställda

Påminn deltagarna och följ utvecklingen med att fylla i utvärderingarna.

HANDLINGSBAR

Utnyttja data omedelbart och identifiera en utvecklingsplan

Få snabb tillgång till en samlad analysrapport för att implementera dina handlingsplaner.

Redo för att leda på ett nytt sätt?

Alla dina samtal tillgängliga på samma plattform

Intervjuer

Upptäck →

Mål

Upptäck →

Enkäter

Upptäck →

LITA PÅ DIG SJÄLV

Ta dig tid att upptäcka Javelo

Vad väntar du på för att ta kontakt med oss?

En av våra medarbetare kommer att ringa upp dig inom en timme!
(mellan kl 9 och 19)

Skriv till oss på [email protected]

Vi bjuder på kaffet:
26 Rue Henry Monnier, 75009 Paris