Den bästa HR plattformen
för att optimera medarbetarsamtal och engagera dina anställda

Spara fyra gånger så mycket tid på att hantera utvärderingssamtal och involvera dina team i HR-ritualerna tack vare en intuitiv plattform

Mer än 350 företag ger oss deras förtroende

SV_Homepage_Visual_Javelo (2)
Prestanda
Engagemang
Utveckling
SV_Performance_Review

Äntligen enkla och användbara HR-samtal

Skapa enkla och engagerande ritualer för en verkligt effektfull HR-uppföljning.

 

Utvärdering av prestanda →

Lansera intervjuformaten anpassade till din organisation med tre klick

Uppföljning av mål →

Samordna dina team för effektiv uppföljning

RH-styrning →

Använd enkelt all din data för att handla

Engagemang

Dina nya ritualer
konstruerade tillsammans med dina anställda

Byt till kollaborativ och kontinuerlig uppföljning för att behålla dina team.

Feedback 360 →

Svara på behov av feedback med mer kollaborativa utvärderingar

Enkäters →

Ta pulsen och ta ordet för en kontinuerlig länk

SV_Create_Campaign

Din HR-utveckling anpassad till allas behov

Hantera helt enkelt din data för att skapa personliga karriärvägar.

Färdigheter →

Utnyttja dina intervjuer för att enkelt kartlägga allas färdigheter och skapa dina referenser

Träning →

Hantera utbildningsönskemål utan att byta verktyg eller överföra data

 

SV_Performance_Review

Äntligen enkla och användbara HR-samtal

Skapa enkla och engagerande ritualer för en verkligt effektfull HR-uppföljning.

Utvärdering av prestanda →
Lansera intervjuformaten anpassade till din organisation med tre klick

Uppföljning av mål →
Samordna dina team för effektiv uppföljning

RH-styrning →
Använd enkelt all din data för att handla

Engagemang

Dina nya ritualer konstruerade tillsammans med dina anställda

Skapa enkla och engagerande ritualer för en verkligt effektfull HR-uppföljning.

Feedback 360 →
Svara på behov av feedback med mer kollaborativa utvärderingar

Enkäter →
Ta pulsen och ta ordet för en kontinuerlig länk

SV_Create_Campaign

Din HR-utveckling anpassad till allas behov

Hantera helt enkelt din data för att skapa personliga karriärvägar.

Färdigheter →
Utnyttja dina intervjuer för att enkelt kartlägga allas färdigheter och skapa dina referenser

Träning →
Hantera utbildningsönskemål utan att byta verktyg eller överföra data

HR-EFFEKTIVITET

Fokusera din HR-expertis på det viktigaste

Vi befriar dig från tidskrävande uppgifter: starta dina samtal med tre klick, nå 100 % resultat utan ansträngning och samla in alla dokument automatiskt. Racet efter signaturer och manuell inmatning är över

Du fokuserar dina ansträngningar på att analysera tydliga resultat och identifiera globala trender och behov från fall till fall i realtid. Tidigare outnyttjad data blir en kraftfull grund för att förbättra prestanda och engagemang.

deux personnes regardent un écran avec des demandes de formations

DESIGNAD FÖR ENGAGEMANG

Bevisa för dina team varför HR-åtgärder är så viktiga

Förändra synen på utvärderingar för de som anser att det är jobbigt. Vårt verktyg innebär enkel samtalsförberedelse och teamen blir mer med på noterna Chefer och anställda skapar ett verkligt band och avslutar i samspel och motiverade inför den kommande perioden.

Tack vare dina intervjuer i Javelo ser dina anställda fördelarna med deras engagemang i HR-processen. Du utvecklar HR-kulturen i hela företaget, och bygger successivt upp mer avancerade och effektivare ledarritualer.

Omdömen

mer än 350 företag övertygade

 

HR-avdelningar optimerar hanteringen av sina medarbetarsamtal och involverar sina team med Javelo.

Ta reda på varför de förlitar sig på oss:

Javelo har moderniserat våra årliga medarbetarsamtal. Upplevelsen för såväl anställda som chefer har förbättrats avsevärt. Det är en enkel och intuitiv plattform som även kan möta morgondagens utmaningar på ett internationellt plan.

Chloé Fourdin

RRH, 3 Brasseurs

Vi behövde ett samarbetsverktyg som Javelo som kunde stödja vårt HR-projekt.

Karine Le Treut

DRH, CNAV

Innan vi använde Javelo var det en verklig prövning att hantera HR-processer. Det var långt, opraktiskt och resten av mitt arbete fick lida. Nu är det klart med tre klick!

Marie Higueras

DRH, Genera Games

FoS

Javelo svarar på dina frågor

Javelo hjälper dig att digitalisera utvärderingsprocesser som ofta är manuella eller på papper. Plattformen som är lätt att använda, hjälper dig spara tid och få mer tillförlitlig statistik för att övervaka dina teams prestanda.

Vi förklarar hur vi gör ditt liv enklare i våra svar på de vanligaste frågorna:

I vilka typer av processer kan Javelo hjälpa mig?

Javelo stödjer dig i dina olika utvärderingsritualer genom att erbjuda dig en plattform som låter dig digitalisera dina årliga medarbetarsamtal, professionella intervjuer, 6-årssamtal, kompetensbedömning och skapande av ditt kompetensförråd, hantering av utbildningsförfrågningar ... Javelo stödjer dig också att skapa mer kontinuerlig prestationsövervakning genom att lägga till mer regelbundna diskussionstillfällen och innovativa utvärderingsmetoder som 360° feedback, kontinuerlig feedback, positiv ego-boost-feedback eller enkäter.

Hur fungerar Javelos affärsmodell?

Javelo är en SaaS-mjukvara som är tillgänglig direkt från din webbläsare. Javelo fungerar med ett årsabonnemang som ger dig tillgång till olika moduler. Prenumerationen inkluderar även stöd från projektledare för att på bästa sätt hjälpa dig att konfigurera plattformen och hantera dina utvärderingskampanjer.

Hur lång tid tar det i snitt att göra plattformen funktionsduglig?

Javelo kan implementeras på bara några veckor och kommer mycket enkelt att integrera all din personalinformation. Våra team stödjer dig under hela projektet.

Är det möjligt att koppla samman Javelo med tredjepartsapplikationer?

Javelo kan enkelt integreras med dina HR-verktyg (t.ex.: Lucca, BambooHR…) via API-anslutningar.

Hur kan Javelo stötta mig i att sätta upp mina första intervjukampanjer?

Så fort samarbetet inletts tilldelas ditt företag en projektledare. Hen kommer att hjälpa dig att säkerställa korrekt konfiguration av plattformen och kommer även att ha en rådgivande roll. Hen kan alltså följa med dig i revideringen av dina intervjuramar. Javelo erbjuder ett bibliotek med frågor och mycket omfattande exempelramar.

Kan jag konfigurera SSO (Single Sign-On)? Med Google eller Outlook?

Javelo kan synkroniseras med ditt företagskonto och lösenord så att du inte behöver ange dem varje gång du loggar in. Vi arbetar för närvarande med följande gränssnitt: Google, OKTA, Azure Active Directory (AD/ADFS).

På vilka språk är plattformen tillgänglig?

Plattformen är tillgänglig på franska, tyska, engelska, spanska, italienska och holländska.

LITA PÅ DIG SJÄLV

Ta dig tid att upptäcka Javelo

Vad väntar du på för att ta kontakt med oss?

En av våra medarbetare kommer att ringa upp dig inom en timme!
(mellan kl 9 och 19)

Skriv till oss på [email protected]

Vi bjuder på kaffet:
26 Rue Henry Monnier, 75009 Paris