HR-ledning

Använd dina data
för effektiv HR-ledning

Njut av en tydlig och centraliserad bild av alla dina HR-ritualer.
Javelo hjälper dig att känna dina urvalsgrupper för att motivera dem och hjälpa dem att utföra, förutse händelser och bygga effektiva HR-policyer.

Mer än 350 företag ger oss deras förtroende

Ett effektivt HR-övervakningsverktyg

Hantera helt enkelt dina HR-åtgärder

Hantera alla nivåer av data

Sök upp strategiska talanger

Förutse framtiden för dina HR-policyer

ENKELT

Hantera enkelt din HR-kalender

Planera dina olika diskussionsformat utan ansträngning under hela året för effektiv kontinuerlig övervakning. Säg adjö till manuell uppföljning genom att automatisera skapandet av medarbetarsamtal på ett årligt datum: attitydrapport för nyanställd, slut på provperiod, etc …

Deux personnes font le suivi RH des collaborateurs sur un ordinateur
deux personnes regardent un écran avec des demandes de formations

SMIDIGT

Hantera alla nivåer av data

Visualisera dynamiska diagram som låter dig övervaka förändringar i hela organisationen i realtid. Med ett klick filtrerar du en enskild anställd eller riktar dig mot en population, för att erbjuda ett personligt anpassat HR-stöd som ligger så nära verkligheten som möjligt.

STRATEGISKT

Placera dina talanger och identifiera potential

Mät och övervaka de anställdas prestationer för att placera dem efter deras potential. Identifiera topppresterande medarbetare för att behålla dem och hitta utvecklingslösningar anpassade till var och ens potential.

LÅNGSIKTIGT

Förbered dig inför framtiden genom att förutse prioriteringar

Genom att kartlägga kompetenser och prestationer kan du upptäcka möjligheter och områden som behöver framtida uppmärksamhet. Förutse rörelser i nyckelfärdigheter och profiler för att planera den utbildning och rekrytering som behövs för att ha de strategiska talangerna som behövs i ditt företag.

Redo för att leda på ett nytt sätt?

Alla dina samtal tillgängliga på samma plattform

Feedback 360

Upptäck →

Mål

Upptäck →

Enkäter

Upptäck →

LITA PÅ DIG SJÄLV

Ta dig tid att upptäcka Javelo

Vad väntar du på för att ta kontakt med oss?

En av våra medarbetare kommer att ringa upp dig inom en timme!
(mellan kl 9 och 19)

Skriv till oss på [email protected]

Vi bjuder på kaffet:
26 Rue Henry Monnier, 75009 Paris